Rozdělení tříd

U Ferdy  mravence

Počet dětí: 8
Věk: 3-5 let

Je pro nás důležité, abychom dny v MŠ prožili příjemně, zažili radost z objevování a z úspěchu. Jsme třída speciální, zaměřujeme se na správnou výslovnost  hlásek a na rozvoj komunikačních dovedností. Děti zde mají klidné prostředí malého kolektivu. Menší kolektiv umožňuje pedagogům pracovat s dětmi častěji i individuálně.

Ve třídě pracuje p. uč. Alena Albrechtová a paní asistentka pedagoga Jitka Slámová. Dále se na chodu třídy podílejí paní učitelky ze třídy „U Kočiček“ Bc. Eva Odvárková a Bc. Veronika Zemanová.

U Kočiček

Počet dětí: 15
Věk:  6-7 let

Kluci a holky kočičí společně poznávají to, co ještě neznají. Třída je zaměřena na logopedickou péči. Podporujeme komunikaci. Učíme děti vzájemnému respektu. Rádi poznáváme svět venku, často si vyrazíme na delší naučné vycházky. Menší kolektiv naší třídy dětem vyhovuje a umožňuje všem se projevit a prosadit. Děti si nejraději hrají se stavebnicemi všech druhů, také je baví kostýmy a s nimi spojené námětové hry.

U Medvídků

Počet dětí: 25
Věk: 3-5 let

Třída Medvídků je v letošním školním roce třídou smíšenou, nejmladší děti tak mají možnost naučit se hry od dětí, které již do školky chodily. I díky tomu zvládají nástup do školky téměř bez slziček. I starší děti ale nepřijdou zkrátka, mají dostatek prostoru pro svůj rozvoj, učí se respektovat ostatní a vycházet s nimi. Všichni společně poznávají naše okolí a těší se na různé společenské události, které je ve školce během školního roku čekají. Starší děti se pozvolna připravují na svůj budoucí vstup do školy. Ve třídě pracují paní učitelky Taťána Fojtíková a Jana Juhová.

U Žabiček

Počet dětí: 28
Věk: 3-7 let

Třída Žabiček si letos pohrává hlavně s emocemi. Navštívil je totiž plyšový žabák Ferda z městečka „Emušákov“. Do postavičky plyšáka a jeho kamarádů se mohou děti snadno vcítit prostřednictvím příběhů. Každý příběh je zaměřen  na jednu emoci. Pocity jsou znázorňovány různobarevnými mouchami, a tak poznáváme červenou radost, šedý smutek, hnědý strach , modrou zvědavost a další emoce. Hravou formou se tak děti v naší třídě učí poznávat své pocity a nálady a pracovat s nimi. Jsme třídou smíšenou a každá věková kategorie si u nás najde to své  – kamarády, hračku, poznání,…

Ve třídě pracuje p. uč. Jaroslava Jandová a p. uč. Alena Antošová

U Berušek

Počet dětí 23
Věk: 3 roky

Třída Berušek je třída těch nejmladších – 3letých dětí, které postupně během školního roku nastupují. Společně si zvykáme na nové prostředí a nové kamarády. Z důvodu odloučení od maminek, jsou někdy v naší třídě i slzy, ale snažíme se den vždy začít s úsměvem a dobrou náladou. Děti si rády hrají, zpívají a kreslí. Líbí se jim i motivační cvičení s říkadly.  Ve třídě pracuje p. uč. Jiřina Cinková a p. uč. Bc. Markéta Urbanová.

U myšek

Počet dětí: 23
Věk: 4-5 let

Ve třídě u Myšek už jsou stejné děti druhým rokem, panuje zde proto vstřícné a pohodové prostředí, ve kterém se cítí spokojeně děti i paní učitelky. Děti už dobře znají pravidla školky a tak se jim zase o něco lépe poznává svět kolem nás a jeho krásy, učíme se ale i to, jaká na nás mohou číhat nebezpečí a jak se mu vyhnout. Ve třídě pracuje p. uč. Miroslava Romová a p.uč. Marie Oudová.

U veverek

Počet dětí: 24
Věk: 5-6 let

Veverky jsou třída předškoláků, mají k dispozici prostornou třídu plnou vzdělávacích i relaxačních koutků. Vedeme děti k samostatnosti v chování i v jednání se svými vrstevníky i s dospělými. Upevňujeme získané zkušenosti a dovednosti, obohacujeme vědomosti o nové poznatky, které děti uplatní při vstupu do 1. třídy.

Ve třídě pracuje p. uč. Petra Soukupová a p. řed. Hana Tobrmanová