Jaká byla oslava Májky?

30.dubna jsme i v naší školce měli všude spousty čarodějnic a čarodějů, pro které paní učitelky přichystaly dopolední čarodějnický program na třídách. Po svačině se naši předškoláci od Veverek a Kočiček sešli na zahradě aby společně ozdobili krásnou Májku barevnými stužkami, pak přišly i děti z dalších tříd a každá třída navázala na věnec stuhu s logem třídy. Ale to stále ještě nebyl konec „Filipojakubské slávy“ – na zahradě před třídou Veverek čekala na děti hudba, tanec, společné zpívání a malé občerstvení… Pak jsme si s dětmi za doprovodu harmoniky uspořádaly čarodějnický průvod, prohlédly si všechny kostýmy, a vrátily se k Májce, kterou nám pomohli vztyčit ochotní tatínci a my jim tímto moc děkujeme za pomoc.